Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

 

28 grudnia br. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PSNiWJR podsumowujące pracę w 2013 roku. Stowarzyszenie przeprowadziło 22 imprezy, w tym 4 festiwale i konkursy dla dzieci i młodzieży, 8 konferencji metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego, Konferencję Międzynarodową na Uniwersytecie Warszawskim, w której uczestniczyło 80 osób z 17 państwa europejskich, 7 wyjazdów do Federacji Rosyjskiej polskich dzieci i młodzieży, laureatów festiwali i konkursów oraz nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego. Zarząd podpisał 4 umowy o współpracy z Państwowymi Uniwersytetami w Moskwie i Sankt Petersburgu, RONiK i Zarządem Krajowym SWP-W.

Prezes Zarządu prof. L. Szypielewicz przedstawiła plan pracy na 2014 rok. Przewiduje on organizację festiwali piosenki rosyjskiej w Siedlcach i Łodzi, obchody Światowego Dnia Języka Rosyjskiego (6 czerwca), Konferencje dla nauczycieli w Biłgoraju, Białymstoku, Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, organizację licznych wyjazdów nauczycieli i wykładowców na kursy dokształcające do Rosji oraz wyjazdy polskich dzieci i młodzieży. Plan pracy zawiera organizację licznych imprez o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

W dyskusji podkreślano dobra współpracę z RONiK i innymi rosyjskimi partnerami, potrzebę nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskim i rosyjskimi szkołami i wyższymi uczelniami. Dyskutanci pozytywnie ocenili współpracę z naszym Stowarzyszeniem akcentując duże zaangażowanie Zarządu Krajowego oraz wielu Oddziałów (Katowice, Opole, Warszawa, Kraków, Łódź). Zwrócono uwagę na potrzebę stałej pracy z Klubami Nauczycieli Języka Rosyjskiego oraz Kołami Naukowymi i Klubami Studenckimi. Występujący w dyskusji nauczyciele języka rosyjskiego zwrócili uwagę na zjawisko niezbyt dużego zainteresowania polskich licealistów Olimpiadą Języka Rosyjskiego. Jest to spowodowane faktem, że wszystkich uczestników olimpiady obowiązuje jeden regulamin. Uczestnicy pochodzący z rodzin rosyjskich, białoruskich, ukraińskich lub mieszanych są w uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu z młodzieżą pochodzącą z czysto polskich rodzin. Prof. L.Szypielewicz poinformowała, że w 2014 roku zostanie przeprowadzona w Sankt Petersburgu Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego, na którą zostaną zaproszeni zwycięzcy olimpiad krajowych.

Zabierając głos w dyskusji poinformowałem o planowanych przedsięwzięciach w 2014 r. przez SWP-W i SWP-R. Wyraziłem zainteresowanie dalszym rozszerzeniem współpracy z PSNiWJR a także, uruchomieniem Centrum Kształcenia Języka Rosyjskiego w „Domu Przyjaźni”.

 

J. Smoliński